The World’s Toughest Row

Sponsoring

De boot, veiligheidsvoorzieningen, opleidingen, transport, eten, back-up, apparatuur,…. Elk onderdeel is noodzakelijk voor een veilige oversteek.  Als we alles begroten, hebben we nood aan een budget van rond de 130.000€.

Om dit avontuur te kunnen realiseren kunnen we uw steun dus goed gebruiken, als individu of als bedrijf. 

Als individu kan u meehelpen door kleine noodzakelijke items te sponsoren.

Als bedrijf kan u uw logo zichtbaar maken op de boot.